ای کاش این خبر را رسانه های بیگانه جعل کرده بودند: - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار