امیدوارم آنچه که هدف رسانه در شناساندن فرهنگ غنی مملکت و معرفی شاهنامه است توفیقی داشته باشیم - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار