اعتراض معراج شیخ و هادی کیانی در پی عدم پایبندی اسپانسر به تعهداتش!!! - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار