آنچه در سومین همایش کویرنوردی اتفاق افتاد/ - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار