رشته های مختلف دومیدانی با توجه به المپیکی بودن بودن مورد توجه بسیاری از کشورها است. اکثر کشورها بر روی رشته هایی از قبیل دومیدانی و شنا بخاطر داشتن تعداد سهم زیادی مدال در مسابقات بین المللی سرمایه گذاری های عظیمی انجام می دهند.

سیستان و بلوچستان با توجه به شرایط خاص اقلیمی استعداد های بسیاری در خود جای داده است لذا میطلبد در بحث دومیدانی نگاه ویژه ای به این استان شود ، در همه رشته های ورزشی در سطوح استانی ، هیئت ها ، انجمن ها و کمیته ها وظیفه مدیریت اماکن ورزشی ، مدیریت منابع انسانی ، مالی ، اعزام به مسابقات قهرمانی کشور و تجهیزاتی در کل استان را برعهده دارند ، همچنین ادارات کل ورزش و جوانان نیز نقش نظارتی خود را ایفا می کند.

در گذشته مدیریت هیئت دومیدانی استان موجب رنجش علاقمندان به این رشته بود. با تغییر رئیس این هیئت امیدوار بودیم که مشکلات گذشته دیگر گریبان گیر علاقمندان و قهرمانان این رشته نباشد. شوربختانه با آمدن رئیس جدید گویی بخش اعظمی از استعداد های استان که در خود امثال باراج ها و شیخی ها را جای داده بود به فراموشی سپرده شد.

طبق قوانین میبایست هیئت های استانی در مرکز استان استقرار داشته باشند اما چندی است که ما هیئت دومیدانی استان را در زاهدان نمی بینیم. آری ، برخلاف قانون هیئت دومیدانی استان به شهرستان ایرانشهر منتقل شده است و سکوت اداره کل ورزش و جوانان به عنوان یک نهاد نظارتی بر هیئت های ورزشی در نوع خود جالب توجه است.

اخبار دومیدانی استان را پیگیری کنیم به این نتیجه میرسیم که تیم یا فردی از شمال یا مرکز استان به مسابقات کشوری یا اعزام نشده یا اگر اعزام شده با هزینه شخصی و یا با هزینه اسپانسر اعزام شده است. اما نام دومیدانی کاران بلوچستان علی الخصوص دومیدانی کاران ایرانشهر و سراوان به کررات دیده می شود.

دور از منطق است که فدراسیون یک رشته یا یک وزارت خانه خارج از پایتخت کشور مستقر شود ، اگر از دیدگاه اداره کل ورزش و جوانان استان این نوع مدیریت منطقی است پس نگارنده مطلب درخواست انتقال اداره کل ورزش و جوانان به یکی از روستاهای مرزی سیستان را دارد!!!