نی زار : این روزها گویا تنها گروهی که به دنبال اجماع و تقویت یکپارچگی گروهی خود اهتمام دارند سیستانی هستند چرا که در روزهای گذشته در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا دکتر عبدالحسین ناصری با حضور درفرمانداری گرگان و انصراف از کاندیداتوری ،  فضا را برای قدسیه آبشناس هموار کرد.

اما دیگر شهرستان مهم و پرجمعیت سیستانی ها در استان گلستان آزادشهر می باشد که این حوزه هم با ثبت نام زهرا نورا ، عباس نیاوند و علیرضا ابراهیمی یک فضای رقابتی در دل خود سیستانی ها ایجاد کرده بود هر چند این موضوع به یک دغدغه هم تبدیل شد.

اما ۵۰ معتمد و ریش سفید سیستانی در شهرستان آزادشهر در منزل حاج ابراهیم سندگل گرد هم آمدند تا نسبت به تعیین کاندیدای نهایی این حوزه انتخابیه از بین سیستانی ها اجماع کنند.

این جلسه با حضور زهرا نورا رئیس شورای شهر گرگان، عباس نیاوند معاون سابق استانداری گلستان و علیرضا ابراهیمی مدیر ارشادی استان برگزار شد .

در این جلسه پس از بحث و بررسی علیرضا ابراهیمی که در سوابق خود سابقه بخشداری فندرسک،مدیریت ارشاد بندر ترکمن،ارشاد شهرستان علی آباد و تدریس در دانشگاه را دارد و در حال حاضر نیز دانشجوی دکتری می باشد توانست بیشترین رای را کسب کند.

ebrahimi-768x1024-7

از ۴۶ رای ماخوذه در این جلسه ۲۷ نفر به علیرضا ابراهیمی رای دادند ، عباس نیاوند ۱۳ رای ، نورا سه رای و بقیه نیز هر کدام یک رای داشتند . کاندیداهای شرکت کننده در این جلسه نیز عبارت بودند از : علیرضا ابراهیمی ، زهرا نورا ، عباس نیاوند ، سنچولی ، امیدفر ،شهرکی نیا و نماینده کیخا .

گفته شده این انتخاب با کمال افتخار  مورد پذیرش همه نامزدهای سیستانی  انتخابات این حوزه  قرار گرفت و بدین ترتیب دود سفید از اردوگاه سیستانی های آزادشهر نیز بیرون آمد تا در فاصله ۳۴ روز مانده به انتخابات فضای گروههای سیاسی و اقوام شفاف تر شود.

منبع : گلستان ما