به گزارش نی زار از زاهدان، پیش از ظهر امروز /یکشنبه/ موتور برق دانشگاه دچار حریق شد، نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند و حریق را محار کردند.