نی زار : گویا سریال ترور چراغ های دانش در منطقه بلوچستان تمامی ندارد و پس از جواد نوروزی و رضا سرگزی این بار یک معلم سیستانی دیگر نیز توسط مزدورانی از خدا بی خبر ترور گردید.

به گزارش رسانه نی زار، امروز پنج شنبه 11 دی ماه در پی اقدامی تروریستی  ” عیسی شهرکی اصیل ” یکی دیگر از معلمان سیستانی شاغل در روستای نصیر آباد منطقه بلوچستان توسط مزدورانی از خدا بی خبر مورد حمله قرار گرفته و بر اثر اصابت سه گلوله به شهادت رسید.

عیسی شهرکی اصیل فرزند رحمان دارای دو فرزند، با مدرک فوق دیپلم اموزش ابتدایی وی سابقه  11 سال خدمت در آموزش و پرورش را داشت.

لازم به ذکر است شهرکی زاد، پس از جواد نوروزی و رضا سرگزی سومین معلمی است که در منطقه بلوچستان به شهادت می رسد.